Zondag 13 februari 14.30 uur

Ps. 97:6 en 7
Ps. 43:4
Lukas 14:25-35
Ps. 94:6, 7 en 8
Ps. 138:4
Ps. 127:1
Ps. 92:5

Tekst: Luk. 14:25-33

Thema: VOLHARDING IN HET VOLGEN VAN JEZUS
vraagt:

1. verlaten van alles (vs. 25-27/33)
2. overrekenen van de kosten (vs. 28-30)
3. sluiten van vrede (vs. 31-32)


Om verder na te denken over de themadienst zijn er vragen opgesteld voor persoonlijke overdenking, ter bespreking met elkaar of in het gezin:

  1. Staat de oproep van vs. 26 niet op gespannen voet met de opdracht onze naaste lief te hebben als onszelf?
  2. Wat is de centrale gedachte, ofwel de rode draad, van de twee gelijkenissen die hier worden beschreven?
  3. Wat heeft het volgen van de Heere Jezus te maken met vs. 34-35?
  4. Noem enkele voorbeelden uit de Bijbel die wel de Heere Jezus volgden, maar daarin niet volharden.
  5. Wat maakt het volharden van het volgen van de Heere Jezus zo moeilijk?