Zondag 20 februari 10.00 uur

Ps. 89:19
Ps. 92: 1
Filippenzen 3
L. v. Zacharias 1
L. v. Maria 1
L. v. Maria 3
Ps. 89: 8
HC 11

Thema: Waarom wordt de Zone Gods Jezus genoemd?

  1. Omdat Hij een ware Zaligmaker is.
  2. Omdat Hij een enige Zaligmaker is.
  3. Omdat Hij een volkomen Zaligmaker is.

Vragen bij preek ds. J. van Haaren: Heidelbergse Catechismus Zondag 11

Hierbij enkele vragen n.a.v. de leespreek. Deze vragen kunt u zowel voor als na de preek doornemen. De vragen zijn gebaseerd op de preek. Daarom is het aan te bevelen dat de vragen vooraf worden doorgenomen, zodat gericht geluisterd kan worden en de preek verder doordacht kan worden. Het zijn per groep (kinderen en ouderen) slechts enkele vragen om de drempel om ze door te nemen zo laag mogelijk te houden. De Heere zegene Zijn Woord en de overdenking van onze geliefde Heidelbergse Catechismus aan onze harten!

Kinderen

1. Wat betekent de naam Jezus?

2. Welke namen ken jij naast de naam Jezus nog meer (uit de Bijbel)?

3. Hoe kan deze Zaligmaker Jezus jouw Zaligmaker worden?

Ouderen

1. Heeft de Zoon van God eigenlijk wel een naam nodig?

2. In de preek wordt genoemd dat de naam Jezus één van de liefelijkste benamingen is die de Heere Jezus krijgt. Waarom?

3. De Heere Jezus is een ware, een enige en een volkomen Zaligmaker. Wat betekent dat (in uw leven)?