Zondag 6 maart 18.30 uur

Ps.   130 : 2
Ps.     48 : 6 
Leviticus 1 : 1 – 9
Ps.     40 : 4, 5
Ps.     51 : 9,10
Ps.     32 : 1

Tekst: Leviticus 1 : 4

Thema: Een brandoffer voor de schuld

  1. De noodzaak van het brandoffer (vs. 1-3)
  2. De overdracht in het brandoffer (vs. 4a)
  3. De verzoening door het brandoffer (vs. 4b)