Zondag 6 maart 10.00 uur

Ps. 33:8
10 geboden vers 9
Psalm 2
Ps. 72:10 en 11
Ps. 2:1
Ps. 133:2
Ps. 37:3 en 9
Zondag 12

Thema: de Naam CHRISTUS

 1. De zalving
 2. De Gezalfde
 3. De gezalfden

Vragen bij preek ds. J. van Haaren: Heidelbergse Catechismus Zondag 12
Hierbij enkele vragen n.a.v. de leespreek. Deze vragen kunt u zowel voor als na de preek
doornemen. De vragen zijn gebaseerd op de preek. Daarom is het aan te bevelen dat de
vragen vooraf worden doorgenomen, zodat gericht geluisterd kan worden en de preek
verder doordacht kan worden. Het zijn per groep (kinderen en ouderen) slechts enkele
vragen om de drempel om ze door te nemen zo laag mogelijk te houden. De Heere zegene
Zijn Woord en de overdenking van onze geliefde Heidelbergse Catechismus aan onze harten!


Kinderen

 1. Wat betekent de naam Christus? Kan jij dat uitleggen?
 2. Wie werden er gezalfd in de Bijbel? Ken je ook voorbeelden/namen?
 3. Wat is een christen en hoe word je een christen?

Ouderen

 1. Wat betekent het dat Christus is onze:
  a. Hoogste Profeet en Leraar?
  b. Enige Hogepriester?
  c. Eeuwige Koning?
 2. Wat betekent het dat de mens christen is? Laat in het antwoord profeet, priester en
  koning terug komen.
 3. Geeft u deze Zondag troost en welke troost geeft die dan?