Woensdag 16 maart 14.30 uur

Ps. 86:2 en 3
NGB 13
Ps. 112:1 en 4
Lukas 18:1-8 (tekst: vs. 1-8)
Ps. 54:1, 2, 3 en 4
Ps. 35:1
Ps. 44:14
Ps. 140:13

DE GELIJKENIS VAN DE ONRECHTVAARDIGE RECHTER

  1. Het doel daarvan (vs. 1)
  2. De inhoud daarvan (vs. 2-5)
  3. De strekking daarvan (vs. 6-8)