Zondag 20 maart 10.00 uur

Ps. 22: 3
Ps. 119: 17
Jesaja 53
Ps. 89: 16, 18 en 20
Ps. 69: 2
Ps. 69: 3
Ps. 118: 11

Thema ‘De vernederde Man van smarten
1. Zijn komst
2. Zijn gang
3. Zijn volk