Zondag 20 maart 14.30 uur

Ps. 50:1 (groep 5/6)
Ps. 145:2
Filippenzen 2:1-18
Ps. 89:9
Ps. 89:12
Ps. 106:3
Ps. 116:9
HC Zondag 13

Thema: Gods eniggeboren Zoon en onze Heere

1. De enige Zoon
2. De oudste Broeder
3. De naaste Losser


Vragen bij preek ds. J. van Haaren: Heidelbergse Catechismus Zondag 13
Hierbij enkele vragen n.a.v. de leespreek. Deze vragen kunt u zowel voor als na de preek
doornemen. De vragen zijn gebaseerd op de preek. Daarom is het aan te bevelen dat de
vragen vooraf worden doorgenomen, zodat gericht geluisterd kan worden en de preek
verder doordacht kan worden. Het zijn per groep (kinderen en ouderen) slechts enkele
vragen om de drempel om ze door te nemen zo laag mogelijk te houden. De Heere zegene
Zijn Woord en de overdenking van onze geliefde Heidelbergse Catechismus aan onze harten!
Kinderen

  1. Welke drie namen heeft de Zaligmaker volgens de Heidelbergse Catechismus (Zondag 11
    t/m 13) en wat betekenen die?
  2. Christus is de Almachtige. Vind jij dat een troost?
  3. Christus heeft betaald door de zonden van Zijn volk. Wat betekent dat?

    Ouderen
  4. Christus is waarlijk Gods Zoon. Waarom is dat zo belangrijk voor de zaligheid?
  5. Voor wie is deze Zaligmaker Jezus Christus gepast?
  6. Wat betekent het dat ik het eigendom ben van de Heere Jezus Christus?