Zondag 27 maart 10.00 uur

Ps. 65:2
Ps.101:2
Johannes 1:1-18
Ps. 40:3
Ps. 40:4
Ps. 136:4
Ps. 71:4
HC 14

Thema: “Het wonder van de menswording van de Zoon”

 1. Het wonder van Gods liefde.
 2. Het wonder van Gods wijsheid.
 3. Het wonder van Gods genade.

Vragen bij preek ds. J. van Haaren: Heidelbergse Catechismus Zondag 14
Hierbij enkele vragen n.a.v. de leespreek. Deze vragen kunt u zowel voor als na de preek
doornemen. De vragen zijn gebaseerd op de preek. Daarom is het aan te bevelen dat de
vragen vooraf worden doorgenomen, zodat gericht geluisterd kan worden en de preek
verder doordacht kan worden. Het zijn per groep (kinderen en ouderen) slechts enkele
vragen om de drempel om ze door te nemen zo laag mogelijk te houden. De Heere zegene
Zijn Woord en de overdenking van onze geliefde Heidelbergse Catechismus aan onze harten!

Kinderen

 1. Hoe worden we lid van de Kerk met een grote K?
 2. Wat betekent het dat Christus, de Zoon van God, mens moest worden?
 3. Heb jij een Zaligmaker nodig?

  Ouderen
 4. Kent u de trappen van de staat van Christus’ vernedering én de trappen van de staat van
  Christus’ verhoging?
 5. Waarom heeft God een welbehagen in mensen? In de preek wordt genoemd dat dit te
  maken heeft met Zijn Goddelijke leer. Kunt u dat uitleggen?
 6. Welk nut heeft het voor u dat Christus mens wilde worden