Zondag 27 maart 15.00 uur

Ps. 25: 4
Ps. 2: 7
Lukas 23: 26-36
Ps. 103: 2en6
Ps. 22: 12
G.d.H.: 6