Maandag 18 april 10.00 uur (2e Paasdag)

Ps. 126: 3
Nicea
Ps. 126: 2
Kolossenzen 3
Ps. 19: 1 en 4
Ps. 27: 5 en 7
Ps. 25: 6

Thema ‘Het echte Paasleven’

  1. Het feit van dit paasleven
  2. De aansporing tot dit paasleven