Zondag 24 april 10.00 uur

Ps. 69: 2
Ps. 81: 1
Joh. 12: 20 – 36
Ps. 22: 1 en 6
Ps. 40: 4
Ps. 36: 2
Ps. 65: 2
HC 15

Thema: Het lijden van Christus.

We letten op drie gedachten:

  1. Christus dragend de toorn Gods
  2. Christus lijdend onder Pilatus
  3. Christus stervend de kruisdood

Vragen bij preek ds. J. van Haaren: Heidelbergse Catechismus Zondag 15

Hierbij enkele vragen n.a.v. de leespreek. Deze vragen kunt u zowel voor als na de preek doornemen. De vragen zijn gebaseerd op de preek. Daarom is het aan te bevelen dat de vragen vooraf worden doorgenomen, zodat gericht geluisterd kan worden en de preek verder doordacht kan worden. Het zijn per groep (kinderen en ouderen) slechts enkele vragen om de drempel om ze door te nemen zo laag mogelijk te houden. De Heere zegene Zijn Woord en de overdenking van onze geliefde Heidelbergse Catechismus aan onze harten!

Kinderen

1. Hoe lang duurde het lijden van de Heere Jezus Christus?

2. Waarom moet Hij lijden?

3. Heeft de duivel gewonnen toen de Heere Jezus aan het kruis stierf?

Ouderen

1. Het woordje ‘geleden’ is een klein woordje met een zeer diepe inhoud. Kunt u daar woorden aan geven?

2. In de preek wordt gesproken over het lijden van de Heere Jezus naar ziel en lichaam. Kunt u uitleggen wat dat betekent, zowel voor de ziel als voor het lichaam?

3. Leert Gods Kerk ooit uitgeleerd als het gaat om wat Christus voor hen heeft aangebracht?