Zondag 8 mei 10.00 uur

Ps. 89: 19
Ps. 119: 55
Johannes 12:20-36
Ps. 16: 3 en 6
Ps. 89: 16
Ps. 49: 7
Ps. 43: 4
HC 16

Thema: Het sterven van Christus

  1. Een noodzakelijk sterven
  2. Een waarachtig sterven
  3. Een profijtelijk sterven

Vragen bij preek ds. J. van Haaren: Heidelbergse Catechismus Zondag 16

Hierbij enkele vragen n.a.v. de leespreek. Deze vragen kunt u zowel voor als na de preek doornemen. De vragen zijn gebaseerd op de preek. Daarom is het aan te bevelen dat de vragen vooraf worden doorgenomen, zodat gericht geluisterd kan worden en de preek verder doordacht kan worden. Het zijn per groep (kinderen en ouderen) slechts enkele vragen om de drempel om ze door te nemen zo laag mogelijk te houden. De Heere zegene Zijn Woord en de overdenking van onze geliefde Heidelbergse Catechismus aan onze harten!

Kinderen

1. Waarom moest de Heere Jezus Christus sterven?

2. Waarom moeten alle mensen sterven?

3. Moeten Gods kinderen bang zijn om te sterven en begraven te worden?

Ouderen

1. Wat betekent het ‘dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders voor onze zonden kon betaald worden, dan door de dood des Zoons Gods’?

2. De derde gedachte luidt ‘een profijtelijk sterven’. Wat wordt daarover in de preek gezegd n.a.v. vraag en antwoord 43?

3. Is het u tot troost dat God een Waarmaker van Zijn Woord is?