Zondag 15 mei 10.00 uur

Ps. 68:10
Ps. 81:11
Kolossenzen 3: 1-17
Ps. 21:5,6 en 13
Ps. 32:1 en 3
Ps. 16:6
Zondag 17

Thema: De opstanding van Christus.

  1. Christus heeft de dood overwonnen
  2. Christus maakt de gerechtigheid deelachtig
  3. Christus wekt op tot een nieuw leven
  4. Christus opstanding is een zeker pand onzer zalige opstanding.

Vragen bij preek ds. J. van Haaren: Heidelbergse Catechismus Zondag 17

Hierbij enkele vragen n.a.v. de leespreek. Deze vragen kunt u zowel voor als na de preek doornemen. De vragen zijn gebaseerd op de preek. Daarom is het aan te bevelen dat de vragen vooraf worden doorgenomen, zodat gericht geluisterd kan worden en de preek verder doordacht kan worden. Het zijn per groep (kinderen en ouderen) slechts enkele vragen om de drempel om ze door te nemen zo laag mogelijk te houden. De Heere zegene Zijn Woord en de overdenking van onze geliefde Heidelbergse Catechismus aan onze harten!

Kinderen

1. Hoe komt het dat mensen moeten sterven?

2. Door wie is de Heere Jezus gezien na Zijn opstanding?

3. Waarom is de opstanding van de Heere Jezus Christus zo belangrijk?

Ouderen

1. Welke troost geeft het dat de Heere Jezus ‘de dood heeft overwonnen’?

2. Wat betekent het volgende: ‘ten andere, worden ook wij door Zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven’?

3. Wat betekent de uitdrukking ‘onze wandel is in de hemel’?