Zondag 15 mei 18.45 uur

Puttershoek 15 mei 2022 (openbare belijdenis)

Tekst: 2 Tim. 2: 8:

Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, Welke is uit den zade Davids, naar mijn Evangelie.

Thema: Een levenslange opdracht om te gedenken:

1 Voor een leerling

2 Over dé Leraar

Liturgie:

Psalm 116: 7, 8, 10

Psalm 86: 6

Lezen: 2 Timotheus 2

Psalm 25: 2, 3, 4

Psalm 16: 6

Psalm 122: 3 (toezingen)

Psalm 17: 3

Leestip:

1 Petrus 1 (levende hoop)

1 Kor. 15 (Christus is Eersteling)

Gespreksvragen:

1. De brief aan Timotheus is een zogenoemde pastorale brief. Welke andere pastorale brief is er van de apostel Paulus?

2. Wie was Timotheus, wat weten we van zijn moeder en oma? Wat beoogt Paulus met deze pastorale brieven, dus wat wil hij Timotheus meegeven?

3. Waarom herinnert Paulus zijn leerling aan de opstanding van Christus (“Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt”). Waarom moet Timotheus juist dat in herinnering houden? Welke persoonlijke troost ligt er voor Paulus en voor Timotheus in de opstanding van Christus?

4. Wat bedoelt Paulus te zeggen met ‘naar mijn Evangelie’? Welke andere aanduidingen voor het evangelie worden in de bijbel gebruikt?  

5. Blijkbaar waren er mensen die twijfelden over de opstanding van Christus. Wat waren zo hun twijfels en waarom is dat ‘levensgevaarlijk’ voor de gemeente en voor het werk van Timotheus? Zijn zulke mensen er nog? Geef eens voorbeelden.

6. Waarom voegt Paulus eraan toe: “Om hetwelk ik verdrukkingen lijd tot de banden toe, als een kwaaddoener” (vers 9)? Wat wil hij Timotheus en ons hiermee voorhouden? Lees in dit verband eens Hebreeën 13:13: “Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende”.  Zou u/je zelf nog een tekst kunnen noemen die gaat over het ‘volgen van Christus’ in Zijn lijden?

7. Wat heeft dit alles te maken met het doen van Openbare belijdenis zoals dat vandaag mag/mocht gebeuren? Mocht u/jij al belijdenis doen? En wat heeft dat vandaag weer met u/jou gedaan?

8. Welke gezongen Psalmen hebben u/jou het meest aangesproken?

Voor de kinderen:

  1. Weet jij hoe de moeder van Timotheus heet? Antwoord a) Maria, b) Euníce, c) Johanna, d) Rachel, e) Loïs.
  2. Timotheus had veel over de bijbel geleerd van zijn moeder en oma. Jij ook?
  3. Paulus zegt dat Timotheus heel goed moet onthouden dat de Heere Jezus is opgewekt uit de dood. Waarom is dat zo belangrijk?
  4. Paulus zegt ook dat we bereid moeten zijn om de Heere Jezus te volgen in het lijden. Weet jij van christenen die erg veel moeten lijden omdat ze in de Heere Jezus geloven?