Zondag 22 mei 10.00 uur

Ps. 47:3 

Ps. 141: 3

Hebreeën 4

Ps. 68:9 en 17

Ps. 68:16

Ps. 24:5

Ps. 119:3

HC Zondag 18

Thema: De hemelvaart van Christus

  1. Christus verlaat Zijn Kerk
  2. Christus blijft bij Zijn Kerk
  3. Christus zorgt voor Zijn kerk

Vragen bij preek ds. J. van Haaren: Heidelbergse Catechismus Zondag 18

Hierbij enkele vragen n.a.v. de leespreek. Deze vragen kunt u zowel voor als na de preek doornemen. De vragen zijn gebaseerd op de preek. Daarom is het aan te bevelen dat de vragen vooraf worden doorgenomen, zodat gericht geluisterd kan worden en de preek verder doordacht kan worden. Het zijn per groep (kinderen en ouderen) slechts enkele vragen om de drempel om ze door te nemen zo laag mogelijk te houden. De Heere zegene Zijn Woord en de overdenking van onze geliefde Heidelbergse Catechismus aan onze harten!

Kinderen

1. Waarom zaten de discipelen achter gesloten deuren na het sterven van de Heere Jezus Christus?

2. Wat is een Voorspreker?

3. Waarom is de hemelvaart van de Heere Jezus ten goede van Zijn kinderen?

Ouderen

1. Waarom is het verhaal dat ‘de discipelen het lichaam van de Heere Jezus Christus gestolen zouden hebben’ zo onwaar en ongeloofwaardig?

2. Waarom is de Heere Jezus Christus na Zijn dood nog 40 dagen bij de discipelen gebleven (vertonende Zich in Zijn verschijningen)?

3. Welk nut geeft de hemelvaart van Christus voor Zijn kinderen?