Zondag 19 juni 10.00 uur

Ps. 119:3
Ps. 119: 72
Johannes 3:1-21
GDH 1,3 en 9
Ps. 142: 5
Ps. 89: 3
Ps. 108: 1
HC 20


Thema: De Heilige Geest.
Punten:

  1. De Goddelijkheid van Zijn Wezen,
  2. De onmisbaarheid van Zijn Persoon,
  3. De heerlijkheid van Zijn werk.

Vragen bij preek ds. J. van Haaren: Heidelbergse Catechismus Zondag 20

Hierbij enkele vragen n.a.v. de leespreek. Deze vragen kunt u zowel voor als na de preek doornemen. De vragen zijn gebaseerd op de preek. Daarom is het aan te bevelen dat de vragen vooraf worden doorgenomen, zodat gericht geluisterd kan worden en de preek verder doordacht kan worden. Het zijn per groep (kinderen en ouderen) slechts enkele vragen om de drempel om ze door te nemen zo laag mogelijk te houden. De Heere zegene Zijn Woord en de overdenking van onze geliefde Heidelbergse Catechismus aan onze harten!

Kinderen

1. Wat weet jij van de Heilige Geest?

2. Wat gebeurde op de Pinksterdag in Jeruzalem wat betreft de Heilige Geest?

3. Wat heeft de Heilige Geest ook vandaag nog aan Gods kinderen?

Ouderen

1. Het derde deel van de Heidelbergse Catechismus gaat over ‘God de Heilige Geest en onze heiligmaking’. Wat is eigenlijk heiligmaking?

2. Waarom is het zo verschrikkelijk dat de Goddelijke Drie-eenheid door velen wordt ontkend?

3. Welke troost geeft het te weten dat de Heilige Geest ‘ook mij gegeven is’?