Zondag 3 juli 10.00 uur

Ps. 147:1 

Tien Geb.: 91 Petrus 2: 1-10

Ps. 149:1, 5 (groep 3/4)

Ps. 89:1

Ps. 89:3

Ps. 65:2

HC Zondag 21

De heilige, algemene Christelijke Kerk

We letten op die Kerk zoals ze:

  1. Door Christus wordt vergaderd,
  2. Door Christus wordt verenigd,
  3. Door Christus wordt vertroost.

Vragen bij preek ds. J. van Haaren: Heidelbergse Catechismus Zondag 21

Hierbij enkele vragen n.a.v. de leespreek. Deze vragen kunt u zowel voor als na de preek doornemen. De vragen zijn gebaseerd op de preek. Daarom is het aan te bevelen dat de vragen vooraf worden doorgenomen, zodat gericht geluisterd kan worden en de preek verder doordacht kan worden. Het zijn per groep (kinderen en ouderen) slechts enkele vragen om de drempel om ze door te nemen zo laag mogelijk te houden. De Heere zegene Zijn Woord en de overdenking van onze geliefde Heidelbergse Catechismus aan onze harten!

Kinderen

1. God is een Drie-enig God. Uit welke drie Personen bestaat God?

2. Wat gebruikt God om mensen tot Hem te bekeren?

3. Hoe is het mogelijk dat God onze zonden kan vergeven?

Ouderen

1. De Heilige Geest is met de Pinksterdag uitgestort in de kerk. Werkte de Heilige Geest in de tijd van het Oude Testament dan niet?

2. Wat betekent het dat de algemene Christelijke Kerk heilig genoemd wordt?

3. Kunt u uitleggen wat de gaven van God zijn aan een kind van God wat betreft ‘de gemeenschap der heiligen’ en ‘de vergeving van zonden’? Kent u dat ook persoonlijk?