Zondag 17 juli 10.00 uur

Ps. 115: 9
Ps. 81: 12
2 Korinthe 5
Ps. 16: 3, 5 en 6
Ps. 106: 3
Ps. 31: 15 en 17
Ps. 73: 12 en 13
HC 22

Thema: De eeuwige vreugde.

1. Het beginsel van die vreugde

2. Het begin van die eeuwige vreugde

3. De volmaaktheid van die eeuwige vreugde


Vragen bij preek ds. J. van Haaren: Heidelbergse Catechismus Zondag 22

Hierbij enkele vragen n.a.v. de leespreek. Deze vragen kunt u zowel voor als na de preek doornemen. De vragen zijn gebaseerd op de preek. Daarom is het aan te bevelen dat de vragen vooraf worden doorgenomen, zodat gericht geluisterd kan worden en de preek verder doordacht kan worden. Het zijn per groep (kinderen en ouderen) slechts enkele vragen om de drempel om ze door te nemen zo laag mogelijk te houden. De Heere zegene Zijn Woord en de overdenking van onze geliefde Heidelbergse Catechismus aan onze harten!

Kinderen

1. Kan jij uitleggen wat er bedoeld wordt met de ‘opstanding des vleses’? Vraag het gerust aan je vader en/of moeder.

2. Moeten Gods kinderen bang zijn voor het sterven en de dood?

3. Verlang jij er wel eens naar om eeuwig bij de Heere te zijn (om Thuis te komen)?

Ouderen

1. Welke troost kan het geven dat er een opstanding des vleses is?

2. Wat betekent het dat ‘ik het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel’ (HC58)?

3. Klopt het wanneer Gods kinderen altijd zuchten, kermen en klagen?