Zondag 24 juli 10.00 uur

Ps. 105: 5
Ps. 119: 86
Psalm 32
Ps. 32: 1 en 3
Ps. 105: 24
Ps. 103: 6
Ps. 65: 2
HC 23

Thema: Het rechtvaardig zijn voor God.

  1. In Christus rechtvaardig voor God,
  2. Uit genade rechtvaardig voor God,
  3. Door het geloof rechtvaardig voor God.

Vragen bij preek ds. J. van Haaren: Heidelbergse Catechismus Zondag 23

Hierbij enkele vragen n.a.v. de leespreek. Deze vragen kunt u zowel voor als na de preek doornemen. De vragen zijn gebaseerd op de preek. Daarom is het aan te bevelen dat de vragen vooraf worden doorgenomen, zodat gericht geluisterd kan worden en de preek verder doordacht kan worden. Het zijn per groep (kinderen en ouderen) slechts enkele vragen om de drempel om ze door te nemen zo laag mogelijk te houden. De Heere zegene Zijn Woord en de overdenking van onze geliefde Heidelbergse Catechismus aan onze harten!

Kinderen

1. Kan jij uitleggen wat het woordje recht in gerechtigheid betekent?

2. Wij hebben gezondigd tegen de Heere…de Heere Jezus heeft voor Zijn kinderen de schuld betaald. Wat betekent dat?

3. Weet jij wat het woordje ‘genade’ betekent?

Ouderen

1. Kunt u uitleggen wat het verschil is tussen de twee in de preek genoemde weldaden rechtvaardig(mak)ing en heiligmaking?

2. Hoe krijgt u deel aan de gerechtigheid van Christus?

3. Het derde punt van de preek luidt: ‘door het geloof rechtvaardig voor God’. Kunt u dat uitleggen?