Zondag 31 juli 10.00 uur

Ps. 89:20
Tien Gebod 9
Handelingen 5: 22-42
Ps. 91:1,6 en 7
Ps. 22:11
Ps. 69:14