Zondag 28 augustus 10.00 uur

Ps. 147: 1

PS. 147: 10

Ezechiël 36: 22-38

Ps. 87: 3, 4, 5

Ps. 65: 2, 3

Ps. 65: 6

Ps. 105: 5

HC26

Thema ‘De Heilige Doop’

  1. De bedoeling met de Doop
  2. De inhoud van de Doop
  3. De grond van de Doop

Vragen bij preek ds. J. van Haaren: Heidelbergse Catechismus Zondag 26

Hierbij enkele vragen n.a.v. de leespreek. Deze vragen kunt u zowel voor als na de preek doornemen. De vragen zijn gebaseerd op de preek. Daarom is het aan te bevelen dat de vragen vooraf worden doorgenomen, zodat gericht geluisterd kan worden en de preek verder doordacht kan worden. Het zijn per groep (kinderen en ouderen) slechts enkele vragen om de drempel om ze door te nemen zo laag mogelijk te houden. De Heere zegene Zijn Woord en de overdenking van onze geliefde Heidelbergse Catechismus aan onze harten!

Kinderen

1. Welke twee sacramenten kennen wij in onze kerk?

2. Wat is de betekenis van de Doop?

3. Wat betekent het voor jou dat je gedoopt bent?

Ouderen

1. Wat betekent het dat de Heilige Doop ‘het sacrament van de inlijving in Christus’ en het Heilig Avondmaal ‘het sacrament van de opwas in Christus en van de gedurige voeding’ is?

2. Kunt u uitleggen wat het betekent om een ‘in een Godzalig, onstraffelijk leven te wandelen’?

3. Welke twee weldaden worden in de Heilige Doop aangewezen?