zondag 25 september 10.00 uur

Ps. 45: 8
Ps. 116: 1
Genesis 17
Ps. 89: 2 en 15
Ps. 103: 2
Ps. 105: 3 en 5
Ps. 71: 12
HC 27

Thema: De verzegeling van het Genadeverbond.

  1. Het bloed des verbonds
  2. Het teken des verbonds
  3. Het kind des verbonds

Vragen bij preek ds. J. van Haaren: Heidelbergse Catechismus Zondag 27

Hierbij enkele vragen n.a.v. de leespreek. Deze vragen kunt u zowel voor als na de preek doornemen. De vragen zijn gebaseerd op de preek. Daarom is het aan te bevelen dat de vragen vooraf worden doorgenomen, zodat gericht geluisterd kan worden en de preek verder doordacht kan worden. Het zijn per groep (kinderen en ouderen) slechts enkele vragen om de drempel om ze door te nemen zo laag mogelijk te houden. De Heere zegene Zijn Woord en de overdenking van onze geliefde Heidelbergse Catechismus aan onze harten!

Kinderen

1. Wat is een verbond?

2. Waarom wil de Heere dat jij gedoopt bent?

3. Wat betekent het voor jou om gedoopt te zijn?

Ouderen

1. Welke bewijzen geeft Gods Woord voor het dopen van kinderen?

2. Wanneer onderschatten we de Heilige Doop en wanneer overschatten wij de Heilige Doop?

3. Welke troost is er te verkrijgen vanuit de Heilige Doop?