zondag 2 oktober 10.00 uur

Ps. 23: 1
Ps. 26: 8
1 Korinthe 11: 7-34
Ps. 146: 4 en 5
Ps. 56: 5
Ps. 30: 8
Ps. 72: 11
HC 28

Thema: Het Heilig Avondmaal

  1. De vermaning en de verzekering door het Heilig Avondmaal,
  2. Het bevel en de belofte bij het Heilig Avondmaal,
  3. De aanneming en de vereniging in het Heilig Avondmaal,
  4. De inzetting en de instelling van het Heilig Avondmaal.

Vragen bij preek ds. J. van Haaren: Heidelbergse Catechismus Zondag 28

Hierbij enkele vragen n.a.v. de leespreek. Deze vragen kunt u zowel voor als na de preek doornemen. De vragen zijn gebaseerd op de preek. Daarom is het aan te bevelen dat de vragen vooraf worden doorgenomen, zodat gericht geluisterd kan worden en de preek verder doordacht kan worden. Het zijn per groep (kinderen en ouderen) slechts enkele vragen om de drempel om ze door te nemen zo laag mogelijk te houden. De Heere zegene Zijn Woord en de overdenking van onze geliefde Heidelbergse Catechismus aan onze harten!

Kinderen

1. Welke twee sacramenten heeft de Heere aan de kerk gegeven?

2. Welke betekenis hebben deze twee sacramenten? Waar wijzen die op?

3. Wie mogen gebruik maken van deze twee sacramenten?

Ouderen

1. Kunt u uitleggen wat bedoeld wordt met: ‘de Heilige Doop is het sacrament van de inlijving in Christus en het Heilig Avondmaal het sacrament van de inblijving in Christus’?

2. Het tweede punt gaat over ‘het bevel en de belofte bij het Heilig Avondmaal’? Kunt u aangeven wat daar bedoeld wordt?

3. Wat wordt bedoeld met ‘genieten van de nabijheid van de Heere‘