zondag 9 oktober 19.00 uur

Ps. 6: 1 en 4
Gebed des Heeren:2
Mattheüs 11:20-30
Ps. 25: 2 en 3
Ps. 103: 7
Ps. 33: 11