zondag 9 oktober 10.00 uur

Ps. 63:2
Ps. 30:1
Lukas 8:40-56
Ps. 119:84, 87 en 88
Ps. 27:7
Ps. 52:7
Ps. 118:7
HC29

Thema: Het rechte gebruik van het Heilig Avondmaal.

  1. Tot vernieuwing van het gemoed,
  2. Tot onderhouding van het leven,
  3. Tot verzekering van het geloof.

Vragen bij preek ds. J. van Haaren: Heidelbergse Catechismus Zondag 29

Hierbij enkele vragen n.a.v. de leespreek. Deze vragen kunt u zowel voor als na de preek doornemen. De vragen zijn gebaseerd op de preek. Daarom is het aan te bevelen dat de vragen vooraf worden doorgenomen, zodat gericht geluisterd kan worden en de preek verder doordacht kan worden. Het zijn per groep (kinderen en ouderen) slechts enkele vragen om de drempel om ze door te nemen zo laag mogelijk te houden. De Heere zegene Zijn Woord en de overdenking van onze geliefde Heidelbergse Catechismus aan onze harten!

Kinderen

1. Waar wijzen het brood en de wijn in het Heilig Avondmaal op?

2. Het Heilig Avondmaal wordt gezien als een geestelijk maaltijd. Waarom hebben Gods kinderen een maaltijd nodig?

3. Wanneer mag iemand deel nemen aan het Heilig Avondmaal?

Ouderen

1. Wat leren Rome en Luther over de verandering van het brood en de wijn in Christus’ vlees en bloed?

2. In de preek wordt gezegd dat wij ‘roomser zijn dan we zelf wel vermoeden’. Wat bedoelt ds. J. van Haaren hiermee?

3. Het Heilig Avondmaal is een geestelijke maaltijd. Kunt u vertellen wat er genoten wordt aan deze maaltijd, aan de tafel des Heeren?