zondag 16 oktober 15.30 uur

Ps. 25: 7
Ps. 2: 7
Hebreeën 10: 1-18
Ps. 65: 2 en 3
Ps. 52: 6 en 7
Ps. 139: 14​
Ps. 116: 10 en 11
HC30

Thema ‘De paapse mis en de ware disgenoten’ 

  1. Het verschil tussen het Avondmaal des Heeren en de paapse mis,
  2. Wie wel toegang hebben tot het Heilig Avondmaal,
  3. Wie geen toegang hebben tot het Heilig Avondmaal.

Vragen bij preek ds. J. van Haaren: Heidelbergse Catechismus Zondag 30

Hierbij enkele vragen n.a.v. de leespreek. Deze vragen kunt u zowel voor als na de preek doornemen. De vragen zijn gebaseerd op de preek. Daarom is het aan te bevelen dat de vragen vooraf worden doorgenomen, zodat gericht geluisterd kan worden en de preek verder doordacht kan worden. Het zijn per groep (kinderen en ouderen) slechts enkele vragen om de drempel om ze door te nemen zo laag mogelijk te houden. De Heere zegene Zijn Woord en de overdenking van onze geliefde Heidelbergse Catechismus aan onze harten!

Kinderen

1. Wie heeft het Heilig Avondmaal ingesteld?

2. Wie worden genodigd tot het Heilig Avondmaal?

3. Wie worden niet genodigd tot het Heilig Avondmaal?

Ouderen

1. In antwoord 80 wordt volgens de preek ‘de hoofdsom en de rijkdom van het Evangelie uitgestald’. Wat bedoelt ds. J. van Haaren daarmee?

2. Welke drie kenmerken worden genoemd voor degenen die aan het Heilig Avondmaal des Heeren mogen aangaan?

3. Wie moeten worden geweerd van het Heilig Avondmaal?