zondag 23 oktober 10.00 uur

Ps. 48: 1

Ps. 39: 3

Matth. 18: 15-35

Ps. 119: 65 en 67

Ps. 32: 5

Ps. 34: 8

Ps. 89: 7

HC 31

Thema: De Sleutelen des hemelrijks.

We letten op twee gedachten:

1. De betekenis van deze Sleutelen

2. Het gebruik van deze Sleutelen


Vragen bij preek ds. J. van Haaren: Heidelbergse Catechismus Zondag 31

Hierbij enkele vragen n.a.v. de leespreek. Deze vragen kunt u zowel voor als na de preek doornemen. De vragen zijn gebaseerd op de preek. Daarom is het aan te bevelen dat de vragen vooraf worden doorgenomen, zodat gericht geluisterd kan worden en de preek verder doordacht kan worden. Het zijn per groep (kinderen en ouderen) slechts enkele vragen om de drempel om ze door te nemen zo laag mogelijk te houden. De Heere zegene Zijn Woord en de overdenking van onze geliefde Heidelbergse Catechismus aan onze harten!

Kinderen

1. Wat kan je vertellen over de twee sleutelen van het hemelrijk?

2. Wie zijn volgens jou de sleuteldragers in de kerkelijke gemeente?

3. Weet je wat het woord tucht in de kerk inhoudt?

Ouderen

1. Kunt u omschrijven wat het hemelrijk inhoudt?

2. Hoe wordt het hemelrijk geopend en hoe gesloten?

3. In de preek wordt gezegd dat het oefenen van tucht behoort tot het ambt aller gelovigen. Wat wordt daarmee bedoeld?