zondag 30 oktober 10.00 uur

Ps. 86: 6
Ps. 35: 1
Efeze 5:1-21
Ps. 145: 1 en 4
Ps. 68: 5
Ps. 97: 6
Ps. 105: 24

Zondag 32

Na de dienst: een vaste burcht vers 1 en 4

Thema: “De noodzakelijkheid van goede werken”

  1. Gode verheerlijkend,
  2. Zielsprofijtelijk,
  3. Onmisbaar tot zaligheid.

Vragen bij preek ds. J. van Haaren: Heidelbergse Catechismus Zondag 32

Hierbij enkele vragen n.a.v. de leespreek. Deze vragen kunt u zowel voor als na de preek doornemen. De vragen zijn gebaseerd op de preek. Daarom is het aan te bevelen dat de vragen vooraf worden doorgenomen, zodat gericht geluisterd kan worden en de preek verder doordacht kan worden. Het zijn per groep (kinderen en ouderen) slechts enkele vragen om de drempel om ze door te nemen zo laag mogelijk te houden. De Heere zegene Zijn Woord en de overdenking van onze geliefde Heidelbergse Catechismus aan onze harten!

Kinderen

1. Uit welke drie delen bestaat de Heidelbergse Catechismus en welk deel zijn we vandaag gestart?

2. Wat zijn goede werken?

3. Aan het einde van de preek wordt gezegd dat er maar twee soorten mensen zijn. Wat wordt bedoeld?

Ouderen

1. Hoe functioneren de drie delen van de Heidelbergse Catechismus in het leven van Gods kinderen?

2. Waarom moet iemand die uit genade verlost is goede werken doen?

3. Kunt u het volgende uitleggen: ‘de vrucht van de geloofsoefening is vrede, vreugde, blijdschap en zaligheid’?