woensdag 9 november 19.30 uur dankdag

Ps    48 :  4
HC 32
Efeze 5:1-21
Ps    65 :  6, 7
Ps    77 :  7
Ps  138 :  1