zondag 27 november 10.00 uur

Ps. 25:2

Ps. 52:7 (groep 3/4)

Mattheus 7

Ps. 19: 4 en 5             

Ps. 119:74

Ps. 4:4

Ps. 43:4

HC Zondag 33

De stukken van de waarachtige bekering

  1. Afsterven en opstaan
  2. Haten en vlieden
  3. Vreugde en lust
  4. Doen en laten