zondag 4 december 10.00 uur

Ps. 86: 4

Ps. 106: 4

Deut. 6

Ps. 81: 10, 11 en 12

Ps. 133: 3

TGdH: 1 en 2

Ps. 135: 3

HC 34

Thema: De wet des Heeren.

We letten op vier gedachten:

1. De wetgeving

2. De wetsverdeling

3. De wetsovertreding

4. De wetsbetrachting