zondag 11 december 18.30 uur

Ps.   100 : 4
Ps.     77 : 8
Lukas 1 : 26 – 38
Ps.   105 : 5
Ps.   134 : 3
Lofz.  M. : 1, 2, 3
Ps.    119 : 87

Tekst: Lukas 1 : 37-38a

Thema: Geen ding bij God onmogelijk
   1. Het onderwijs van de engel des Heeren
   2. De onderwerping van de dienstmaagd des Heeren