zondag 25 december 10.00 uur (Eerste Kerstdag)

Lofz. van Maria: 1 en 3

Ps. 119:17

Lukas 2: 1-20

Ps. 118:13,14             

Ps. 136:1 en 2

Ps. 136:3 en 4

Ps. 146:1

De heerlijkheid van Christus’ komst

(geen punten)