zondag 8 januari 14.30 uur

Ps. 84: 1, 2
Ps. 119: 50
Lukas 2: 39-52
Ps. 27: 3, 5
Ps. 132: 9 t/m 12
Ps. 84: 5

Thema: De Zoon in het huis van Zijn Vader:

  1. Gebracht
  2. Gezocht
  3. Gevonden
  4. Geprezen

Tekst: Lukas 2: 49

En Hij zeide tot hen: Wat is het dat gij Mij gezocht hebt? Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders?