zondag 15 januari 10.00 uur

Ps. 119: 53

Ps. 61: 3

Matth. 23: 13-39

Ps. 15: 1, 2 en 4

TGdH: 1 en 4

Ps. 89: 2

Ps. 89: 15

HC 37

Thema: Het godzalig eedzweren.

We letten op vier gedachten:

1. Het gerechtvaardigde van de eed

2. De begrenzing van de eed

3. De fundering van de eed

4. De betekenis van de eed


Vragen bij preek ds. J. van Haaren: Heidelbergse Catechismus Zondag 37

Hierbij enkele vragen n.a.v. de leespreek. Deze vragen kunt u zowel voor als na de preek doornemen. De vragen zijn gebaseerd op de preek. Daarom is het aan te bevelen dat de vragen vooraf worden doorgenomen, zodat gericht geluisterd kan worden en de preek verder doordacht kan worden. Het zijn per groep (kinderen en ouderen) slechts enkele vragen om de drempel om ze door te nemen zo laag mogelijk te houden. De Heere zegene Zijn Woord en de overdenking van onze geliefde Heidelbergse Catechismus aan onze harten!

Kinderen

1. Wat is ‘een eed zweren’?

2. Wat is het verschil tussen een eed en een belofte?

3. In de kerk wordt ook regelmatig een eed uitgesproken. Weet jij voorbeelden hiervan?

Ouderen

1. Hoe komt het dat in sommige gevallen een eed moet worden afgelegd? Wat zegt dat van de mens?

2. In de preek wordt gezegd: ‘de eed is een zeer heilige zaak’. Wat wordt daarmee bedoeld?

3. Welke eden heeft u in uw leven afgelegd?