zondag 22 januari 14.30 uur (themadienst)

Themadienst-1

Ps. 75:1 en 6
Ps. 99:1
Lukas 19:1-10 (tekst: vs. 1-10)
Ps. 72:1, 5 en 6
Ps. 146:3
Ps. 141:1 en 9
Ps. 18:9

Lukas 19:1-10: ZOEKEND KOMEN

  1. Naar Jezus (vs. 1-4)
  2. Bij Jezus (vs. 5-6)
  3. Voor Jezus (vs. 7-8)
  4. Door Jezus (vs. 9-10)

NB: Het centrale thema van de vier diensten is: KOMEN TOT JEZUS.

De onderverdeling van de vier preken is als volgt:

  • Zoekend komen (Luk. 19:1-10)
  • Gelovend komen (Hebr. 11:6)
  • Vrijmoedig komen (Hebr. 4:16)
  • Zegenrijk komen (Joh. 7:37-38)