zondag 5 februari 10.00 uur

Ps. 119: 5
Ps. 147: 6
Efeze 6
Ps. 127: 3,4 en 5
Ps. 133: 1 en 3
Ps. 25: 3
Tien Geboden: 6
Zondag 39

Thema: Het gezag

  1. De bron van het gezag
  2. De eerbiediging van het gezag
  3. De zegen van het gezag

Vragen bij preek ds. J. van Haaren: Heidelbergse Catechismus Zondag 39

Hierbij enkele vragen n.a.v. de leespreek. Deze vragen kunt u zowel voor als na de preek doornemen. De vragen zijn gebaseerd op de preek. Daarom is het aan te bevelen dat de vragen vooraf worden doorgenomen, zodat gericht geluisterd kan worden en de preek verder doordacht kan worden. Het zijn per groep (kinderen en ouderen) slechts enkele vragen om de drempel om ze door te nemen zo laag mogelijk te houden. De Heere zegene Zijn Woord en de overdenking van onze geliefde Heidelbergse Catechismus aan onze harten!

Kinderen

1. Gaat het in het 5e gebod alleen over jouw vader en moeder (als je die mag hebben)?

2. Wat betekent het dat je als kind ‘vader en moeder alle eer, alle liefde en alle trouw’ moet bewijzen?

3. In de preek wordt Salomo genoemd. Hoe ging hij met zijn moeder om?

Ouderen

1. Het gezin wordt ‘de maatschappij in het klein’ genoemd. Kunt u daar woorden aan geven?

2. Hoe gaat u met uw kinderen (als u die gekregen hebt) om? Praat u met hen wel eens over de kerk en het geloof?

3. Kunt u punt 3 ‘de zegen van het gezag’ samen vatten?