zondag 12 februari 10.00 uur

Ps. 55:14

Ps. 72:11 (groep 1/2)

Genesis 4: 1-13

Ps. 5:4,6 en 7

Ps. 26:2

Ps. 26:9

Tien Geb.:9 

HC Zondag 40

Het zesde gebod

  1. Wat God verbiedt
  2. Wat God leert
  3. Wat God eist

Vragen bij preek ds. J. van Haaren: Heidelbergse Catechismus Zondag 40

Hierbij enkele vragen n.a.v. de leespreek. Deze vragen kunt u zowel voor als na de preek doornemen. De vragen zijn gebaseerd op de preek. Daarom is het aan te bevelen dat de vragen vooraf worden doorgenomen, zodat gericht geluisterd kan worden en de preek verder doordacht kan worden. Het zijn per groep (kinderen en ouderen) slechts enkele vragen om de drempel om ze door te nemen zo laag mogelijk te houden. De Heere zegene Zijn Woord en de overdenking van onze geliefde Heidelbergse Catechismus aan onze harten!

Kinderen

1. Weet jij wanneer voor de eerste keer in de Bijbel het 6e gebod ‘gij zult niet doodslaan’ is overtreden?

2. Hoe gaan Gods kinderen (als het goed is) met hun medemensen om?

3. We moeten onze medemensen ‘lief hebben als onszelf’. Wie heeft dat volmaakt goed gedaan?

Ouderen

1. Spreekt het 6e gebod ‘gij zult niet doodslaan’ alleen over moord en doodslag?

2. Wat zijn de vruchten van het nieuwe leven volgens antwoord 107 en wat betekent dat?

3. Wat betekent het in de praktijk dat we ‘onze vijanden goed moeten doen’?