zondag 19 februari 10.00 uur

Ps. 116: 10, 11

Ps. 112: 1

Genesis 39

Ps. 19: 5, 6

Ps. 119: 5

Ps. Gebed des Heeren: 7, 10

Ps. 25: 3 

HC Zondag 41

De huwelijksband

  1. Is door God gelegd
  2. Is door de mens verbroken
  3. Wordt door Christus hersteld

Vragen bij preek ds. J. van Haaren: Heidelbergse Catechismus Zondag 41

Hierbij enkele vragen n.a.v. de leespreek. Deze vragen kunt u zowel voor als na de preek doornemen. De vragen zijn gebaseerd op de preek. Daarom is het aan te bevelen dat de vragen vooraf worden doorgenomen, zodat gericht geluisterd kan worden en de preek verder doordacht kan worden. Het zijn per groep (kinderen en ouderen) slechts enkele vragen om de drempel om ze door te nemen zo laag mogelijk te houden. De Heere zegene Zijn Woord en de overdenking van onze geliefde Heidelbergse Catechismus aan onze harten!

Kinderen

1. Waar lees je in de Bijbel over het eerste huwelijk?

2. Wat betekent het woordje ‘echtbreuk’?

3. De Heere Jezus was aanwezig tijdens de bruiloft te Kana. Wat deed de Heere Jezus daar?

Ouderen

1. Wie heeft het eerste huwelijk gesloten?

2. Wat is het doel van het huwelijk?

3. Wat is de beste basis van een goed huwelijk?