zondag 26 februari 10.00

Ps. 37: 2

Ps. 91: 1

Prediker 6

Ps. 39: 3 en 4

Ps. 62: 7

Ps. 37: 11

Ps. 17: 7 en 8

HC 42

Thema: De zonde tegen het achtste gebod.

We letten op drie gedachten:

1. De verwoesting door de zonde

2. De ontdekking aan de zonde

3. De verlossing van de zonde


Vragen bij preek ds. J. van Haaren: Heidelbergse Catechismus Zondag 42

Hierbij enkele vragen n.a.v. de leespreek. Deze vragen kunt u zowel voor als na de preek doornemen. De vragen zijn gebaseerd op de preek. Daarom is het aan te bevelen dat de vragen vooraf worden doorgenomen, zodat gericht geluisterd kan worden en de preek verder doordacht kan worden. Het zijn per groep (kinderen en ouderen) slechts enkele vragen om de drempel om ze door te nemen zo laag mogelijk te houden. De Heere zegene Zijn Woord en de overdenking van onze geliefde Heidelbergse Catechismus aan onze harten!

Kinderen

1. Wat mag er niet als het gaat over het gebod ‘gij zult niet stelen’ (antwoord 110)?

2. Wat moet er wel als het gaat over het gebod ‘gij zult niet stelen’ (antwoord 111)?

3. Weet jij wanneer de eerste diefstal plaatsvond in de Bijbel? Denk aan het Paradijs.

Ouderen

1. Wat is de geestelijke zin van het achtste gebod in relatie tot de geschiedenis van de rijke jongeling?

2. Kunt u terughalen welk onderwijs er gelegen was in het derde punt ‘de verlossing van de zonde’?

3. Hoe besteed u uw geld en goed? Welke plaats geeft u aan uw geld en goed? Persoonlijke vraag en antwoord om te overdenken.