zondag 5 maart 10.00 uur

Ps. 25: 10
TG. 7
Efeze 4:17-32
Ps. 119: 52, 59
Ps. 119: 64
Ps. 15: 1,2 en 3
Ps. 119: 82
HC 43

De oprechtheid als een trek van het beeld van God

  1. De schepping naar Gods beeld,
  2. De verwording van Gods beeld,
  3. De herstelling van Gods beeld.

Vragen bij preek ds. J. van Haaren: Heidelbergse Catechismus Zondag 43

Hierbij enkele vragen n.a.v. de leespreek. Deze vragen kunt u zowel voor als na de preek doornemen. De vragen zijn gebaseerd op de preek. Daarom is het aan te bevelen dat de vragen vooraf worden doorgenomen, zodat gericht geluisterd kan worden en de preek verder doordacht kan worden. Het zijn per groep (kinderen en ouderen) slechts enkele vragen om de drempel om ze door te nemen zo laag mogelijk te houden. De Heere zegene Zijn Woord en de overdenking van onze geliefde Heidelbergse Catechismus aan onze harten!

Kinderen

1. Vandaag wordt het 9e gebod behandeld. Waarom wordt de wet van de Heere elke Zondagmorgen voorgelezen?

2. Gods Woord is de waarheid. Wat is eigenlijk waarheid?

3. Wie heeft dit gebod niet en nooit overtreden en weet je waarom we daar erg dankbaar voor moeten zijn?

Ouderen

1. Waarom staat de behandeling van de wet in het stuk van de dankbaarheid?

2. Wat zijn de gevolgen van de zondeval als het gaat over het beeld Gods en het 9e gebod?

3. Wat zijn de vruchten van het nieuwe leven als het gaat om het 9e gebod? Wiens beeld gaan we dan vertonen?