zondag 12 maart 10.00 uur

Ps. 105: 1 en 5
Ps. 71: 12
Romeinen 7: 7-26
10 geboden: 1, 8 en 9
Ps. 119: 17 en 24
Ps. 103: 1

Het tiende gebod bepaalt ons bij:

  1. De eis der volmaaktheid,
  2. Het beginsel der volmaaktheid,
  3. De prediking der volmaaktheid.

Vragen bij preek ds. J. van Haaren: Heidelbergse Catechismus Zondag 44

Hierbij enkele vragen n.a.v. de leespreek. Deze vragen kunt u zowel voor als na de preek doornemen. De vragen zijn gebaseerd op de preek. Daarom is het aan te bevelen dat de vragen vooraf worden doorgenomen, zodat gericht geluisterd kan worden en de preek verder doordacht kan worden. Het zijn per groep (kinderen en ouderen) slechts enkele vragen om de drempel om ze door te nemen zo laag mogelijk te houden. De Heere zegene Zijn Woord en de overdenking van onze geliefde Heidelbergse Catechismus aan onze harten!

Kinderen

1. Kan je enkele voorbeelden noemen van goede en slechte begeerten en verlangens?

2. Wij kunnen Gods geboden niet houden. Wie wel en waarom is dat zo belangrijk voor onze bekering?

3. Waarom worden de geboden van God elke Zondag gelezen?

Ouderen

1. Kunnen Gods kinderen de geboden van God volkomen houden?

2. Wie zijn die allerheiligsten waarover antwoord 114 spreekt?

3. Wat is het tweeërlei doel van de prediking van de Tien Geboden?