zondag 26 maart 10.00 uur

Ps. 25: 3
Ps. 8: 4 (groep 3/4)
Jesaja 63: 5- Jesaja 64
Ps. 103: 7, 10
PS. 42: 1
Ps. 42: 3, 5
GdH: 1
HC46

Thema ‘De aanspraak ‘Onze Vader”

  1. Een vrijmoedig spreken met de Vader
  2. Een gelovig vertrouwen op de Vader
  3. Een eerbiedig opzien tot de Vader
  4. Een blijmoedig verwachten van de Vader

Vragen bij preek ds. J. van Haaren: Heidelbergse Catechismus Zondag 46

Hierbij enkele vragen n.a.v. de leespreek. Deze vragen kunt u zowel voor als na de preek doornemen. De vragen zijn gebaseerd op de preek. Daarom is het aan te bevelen dat de vragen vooraf worden doorgenomen, zodat gericht geluisterd kan worden en de preek verder doordacht kan worden. Het zijn per groep (kinderen en ouderen) slechts enkele vragen om de drempel om ze door te nemen zo laag mogelijk te houden. De Heere zegene Zijn Woord en de overdenking van onze geliefde Heidelbergse Catechismus aan onze harten!

Kinderen

1. Welke namen ken jij van God?

2. Welke troost geeft het bidden van het ‘Onze Vader’?

3. Wat betekent het gebed van het ‘Onze Vader’ voor jou persoonlijk?

Ouderen

1. Voor een gebed dat God aangenaam is en van Hem verhoord is, is nodig rechte zelfkennis, Godskennis en Christuskennis. Wat wordt daar mee bedoeld?

2. Wat is de diepste reden dat we door het gebed tot God met de aanspraak ‘Onze Vader’ mogen gaan?

3. Welke troost mag u putten vanuit het ‘Onze Vader, Die in de hemelen zijt…’?