zondag 30 april 10.00 uur

Ps. 32: 1, 3
Ps. 32: 4
Lucas 24: 13-35
Ps. 77: 4, 6, 7
Ps. 103: 5
Ps. 103: 6, 7
Ps. 68: 10

Thema: Geopende ogen in de weg van:

  1. Ontvangen onderwijs
  2. Aanhoudend gebed
  3. Een gedeelde tafel