zondag 30 april 14.45 uur

Ps. 43: 3, 4
Ps. 2: 7
2 Timotheüs 2: 1-13
Ps. 77: 7, 8
Ps. 68: 5
Ps. 73: 12

Thema: Vergeet Pasen niet! Troostvol onderwijs:

  1. In moeilijke omstandigheden
  2. Over de opstanding van Jezus
  3. Over een getrouwe Zaligmaker