zondag 7 mei 10.00 uur

Ps. 145: 1

10 Geb. 9

Psalm 97

Ps. 111: 1, 3, 6

Ps. 8: 1, 4

Ps. 71: 14, 17

Ps. 68: 17

HC47

Thema ‘De bede om de heiliging van Gods Naam’

  1. Om Godskennis
  2. Om Godsverheerlijking
  3. Om Godsvrucht

Vragen bij preek ds. J. van Haaren: Heidelbergse Catechismus Zondag 47

Hierbij enkele vragen n.a.v. de leespreek. Deze vragen kunt u zowel voor als na de preek doornemen. De vragen zijn gebaseerd op de preek. Daarom is het aan te bevelen dat de vragen vooraf worden doorgenomen, zodat gericht geluisterd kan worden en de preek verder doordacht kan worden. Het zijn per groep (kinderen en ouderen) slechts enkele vragen om de drempel om ze door te nemen zo laag mogelijk te houden. De Heere zegene Zijn Woord en de overdenking van onze geliefde Heidelbergse Catechismus aan onze harten!

Kinderen

1. Om Wie gaat het eigenlijk in het Onze Vader, om ons of om God?

2. God maakt Zich bekend in Zijn Namen. Weet jij enkele Namen van God?

3. Weet jij wat het betekent dat God barmhartig is? Hoe komt dat het diepste uit in de Bijbel?

Ouderen

1. In de preek wordt genoemd dat de bidder in de eerste drie gebeden uitziet naar de hemeltoestand. Wat wordt daarmee bedoeld?

2. Wat kunnen we uit het boek van de natuur leren als het gaat over God en Zijn Namen?

3. Bent u wel eens blij geweest met de almacht, alwetendheid en alomtegenwoordigheid van God?