zondag 14 mei 10.00 uur

Ps. 122:2

Ps. 86:6 (groep 5/6)

Openbaring 21

Ps. 72:8, 10, 11

Ps. 87:1, 2

Ps. 87:3, 5

Gebed des Heeren:3

HC Zondag 48

Uw koninkrijk kome

  1. Het Koninkrijk en het kind des Vaders
  2. Het Koninkrijk en de Kerk des Vaders
  3. Het Koninkrijk en de vijand des Vaders
  4. Het Koninkrijk en de wereld des Vaders