zondag 21 mei 10.00 uur

Ps.123:1,2

Wet van God

Ps.119:3

Handelingen 1: 1-14

Ps.133:1,2,3

Ps.130:3

Ps.36:2