zondag 21 mei 15.30 uur (Heilige Doop)

Ps.65:1,2

Geloofsbelijdenis

Ps.25:3

Johannes 14:1-14

Ps.105:5

Ps.134:3

Ps.37:2,3

Ps.81:12

Ps.145:6