maandag 29 mei 09.00 uur (2e Pinksterdag)

Ps. 108:1 en 2
Belijdenis van Nicea
Ps. 97:7
Joël 2:28-32 / 3:18-21 (tekst: 3:18b)
Ps. 65:2, 6 en 7
Ps. 36:3
Ps. 65:8
Ps. 36:2